Livenje

Gravitaciono livenje u kokili i pesku. Moguća je izrada kokila po zahtevu, ili livenje u vašim kokilama. Moguća je i CNC obrada odlivaka, i plastifikacija (ili druga zaštita) istih, po zahtevu.

Za više informacija možete nas kontaktirati ovde.